En dag på en bondgård

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

En bok som handlar om ett besök på en bondgård. Följ berättaren när han hjälper till hos bonden i trakten. Han får mjölka kor, åka traktor, se till hönsen och mycket mer under en händelserik dag. En dag på en bokgård ingår i en serie om 10 böcker med lättläst text, inspirerande foton och personliga illustrationer. Böckerna är indelade i kapitel och är främst tänkta att läsas av ungdomar och vuxna på egen hand. De ska ge träning i läsning, men också inspirera läsaren att formulera sig själv både muntligt och skriftligt. Innehållet i varje bok ska kunna relatera till läsarens vardag så att han/hon kan beskriva liknande dagar/händelser. Bilderna i böckerna kan också användas som utgångspunkt för egna berättelser. Läsaren kan också välja ut ord och förklara dem eller ge alternativ.