En dag i en främmande stad

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

En bok som handlar om ett besök i en främmande stad. Här får du följa berättaren på hennes promenad i en stad med grönskande parker, blomrika torg, mysiga restauranger och livlig trafik. En dag i en främmande stad ingår i en serie om 10 böcker med lättläst text, inspirerande foton och personliga illustrationer. Böckerna är indelade i kapitel och är främst tänkta att läsas av ungdomar och vuxna på egen hand. De ska ge träning i läsning, men också inspirera läsaren att formulera sig själv både muntligt och skriftligt. Innehållet i varje bok ska kunna relatera till läsarens vardag så att han/hon kan beskriva liknande dagar/händelser. Bilderna i böckerna kan också användas som utgångspunkt för egna berättelser. Läsaren kan också välja ut ord och förklara dem eller ge alternativ.