Bokstavsböckerna Lärarens bok

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Bokstavsböckerna Lärarens bok innehåller förslag på arbetsgång, väl utvecklade lektionsupplägg samt tips på olika sätt att använda materialet. Bokstavsböckerna är en serie övningsböcker för grundläggande läs- och skrivinlärning med mycket långsam stegring av svårighetsgrad. De nio första häftena presenterar vokalerna och följs av 14 konsonanthäften där sammanljudning tränas. Målet då alla böcker avslutats är att eleven har lärt sig läsa, förstå och skriva ord och meningar med både ljudenligt stavade ord och ord med dubbelteckning. Alla häftena går att köpa separat eller som ett stort paket. Det finns även två mindre paket som innehåller alla vokal- respektive konsonant häften. Passar barn i grundsärskolan.